Doelstelling

Het CAHAL heeft als doel de opvang, diagnostiek en behandeling van alle aangeboren hartafwijkingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen met als meetbare eindpunten de meest gunstige mortaliteit- en morbiditeitstatistieken als het om het zuiver medisch handelen gaat. Daarbij zijn alle medewerkers van het CAHAL erop gericht om de contacten met de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen.